O badaniu

Wstęp

„Rzeczpospolita snów” to przestrzeń dzielenia się snami śnionymi przez polskie społeczeństwo począwszy od marca 2020 r., czyli w miesiącu wprowadzenia w kraju stanu epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w tym pod 2 tygodniach od wydania zalecenia ograniczania w przemieszczaniu. Czas ten nie tylko jest trudny dla wielu osób, ale prawdopodobnie jest także momentem inicjowania się wielu, nieznanego jeszcze zasięgu i rozmiaru, globalnych i lokalnych zmian w życiu gospodarczym, społecznym, politycznym, obyczajowym i osobistym. Stąd „RP Snów” może stać się projektem idącym znacznie dalej niż tylko dokumentacja snów w czasach epidemii – jest ona dokumentacją snów towarzyszących powstawaniu bliżej nieznanej nowej rzeczywistości.

Poniżej znajdziesz informacje i przemyślenia na temat prowadzonych badań, a docelowo ten dział poszerzony zostanie o kolejne wyniki badań, artykuły i wnioski.

Aby zapoznać się z zespołem prowadzącym badanie, zapraszamy do zakładki „zespół„.

Sny w dobie pandemii

Zapraszamy do lektury wywiadu, który przeprowadziła Karolina Rogaska z Bartoszem Samitowskim na temat „Rzeczpospolitej Snów” (kliknij powyżej).

Antropologia kulturowa i psychologia analityczna

„Rzeczpospolita snów” to także badanie nieświadomości kolektywnej i procesów antropologicznych. Sny, które nam wyślesz, posłużą nam do badań naukowych procesów zachodzących w nieświadomości kolektywnej w miejscu i czasie, w którym żyjemy. Zachowana zostanie przy tym pełna anonimowość osób dzielących się swoimi snami. Badanie prowadzimy z perspektywy antropologii kulturowej, psychoanalizy jungowskiej / psychologii analitycznej.

RP Snów w Poranku Dwójki

Rozmowa Piotra Kędziorka z Bartoszem Samitowskim, 9 V 2020. Kliknij na ten tekst, aby przejść do artykułu na stronie Polskiego Radia lub na przycisk "play" by posłuchać rozmowy.

RP Snów w Trójce

Program III Polskiego Radia, materiał Moniki Suszek, 21 IV 2020

Wywiad o RP Snów - wersja pełna

Zapis całej rozmowy Moniki Suszek z Bartoszem Samitowskim na potrzeby materiału w Programie III Polskiego Radia, 21 IV 2020

Obszar zainteresowań 

Czy i jak bieżąca sytuacja epidemii wpływa na nasze sny? Co sny mówią o rzeczywistości, w której jesteśmy? Jak przebiega proces społecznej narracji śnienia i jak wpływa on na nasze rozumienie wydarzeń na jawie?

Interesuje nas koronawirus nie tylko jako choroba, ale jako doświadczenie społeczne, wpływ na jednostkę mechanizmów kontroli, władzy i strachu przed zarazą i szerzej – katastrofą ludzkości, w tym zagrożeniami ekologicznymi, formowanie się przestrzeni wykluczenia i izolacji, tendencji do ujawniania się totalitaryzmów politycznych, a także poszukiwania dróg dla przetrwania i niezbędnych dla dalszego życia transformacji.

 Wyniki naszej pracy, badań i refleksji będą publicznie dostępne. Nasze plany zakładają publikacje artykułów w czasopismach naukowych oraz książkę pt. „Rzeczpospolita snów”.

Spotkanie z nieświadomością w czasie pandemii.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy online z Bartoszem Samitowskim zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej. Rozmawia: Prezes PTPA Marta Kotarba

RP Snów w TOK FM

Rozmowa w Weekendowym Poranku Macieja Zakrockiego, 31 maja 2020

Grupa „Rzeczypospolitej Snów” na Facebooku

W ramach projektu powstała grupa „Rzeczpospolita Snów” na Facebooku. Możesz ją odwiedzić klikając tutaj. Szybki rozwój grupy przerósł oczekiwania autorów; okazało się, że najwyraźniej mamy społeczną potrzebę dzielenia się snami i że miejsce to zyskało wartość wykraczającą poza samo badanie. Stało się przestrzenią kontaktu i dzielenia się snami, emocjami, przemyśleniami. Dlatego chcemy, żeby ta grupa funkcjonowała dalej niezależnie od samego badania, również, gdy ono się skończy, jako wartość sama w sobie, zainspirowana pomysłem badania.

Przedstawienie „IV RP Snów”

W połączeniu z naszymi badaniami powstaje przedstawienie teatralne pt. „IV Rzeczpospolita Snów”, realizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Sztuka Nowa, przy dofinansowaniu M. St. Warszawa. Materiał do przedstawienia stanowią sny uczestników matryc śnienia społecznego, przeprowadzonych latem. Premiera już 20 grudnia 2020! W najbliższych dniach więcej informacji w specjalnej zakładce.

Inspiracje

Inspiracją dla niniejszych badań jest książka pt. „Third Reich of Dreams” (pol. “Trzecia Rzesza snów”) autorstwa Charlotte Beradt, dziennikarki, która badała, jak zmieniały się sny w latach 1933-1939 w Niemczech. Zebrała ona ponad 300 snów ukazujących wpływ totalitaryzmu na duszę ludzką oraz zapowiadających wydarzenia II W. Ś. zanim wierzono, że może do niej dojść. Książka ta doprowadziła do rozwoju refleksji nad kulturowymi aspektami śnienia oraz odbijaniu się nawzajem w sobie procesów społecznych i snów. Książka ta zainspirowała Lawrence’a Gordona do stworzenia metody „matrycy śnienia społecznego”.

Poszukiwania

Kontakt umysłu świadomego z nieświadomością, zgodnie z psychologią analityczną zapoczątkowaną przez C. G. Junga, może pomóc odnaleźć nowe drogi, przejść procesy inicjacyjne, określić się w stosunku do wewnętrznych konfliktów, znaleźć wyjście z potrzasku przeciwieństw. Posunąć nasze śnienie naprzód.

Jeśli wyślesz nam swój sen, stanie się on naszym dobrem wspólnym. Nie będziemy interpretować i analizować Ciebie przez pryzmat Twojego śnienia. Będziemy interpretować i analizować co dzieje się w Śniącej Rzeczpospolitej w czasach, w których żyjemy i jak nasze życie wpływa na śnienie oraz jak to śnienie wpływa na nas.